Lân 89 Quả Cầu Lửa

Chuyên gia tạo mầm hoa, Xử lý ra hoa nghịch vụ
Mập, sáng bóng, chống nghẹn hoa

Công dụng:
– Tạo mầm hoa nhiều, phân hoá mầm hoa cực mạnh.
– Ra hoa nhiều, phát hoa dài, mập, ra hoa tập trung, khắc phục hiện tượng nghẹn hoa, ra hoa lọt xọt.
– Chuyên xử lý hoa nghịch vụ, ra hoa theo ý muốn, tăng khả năng đậu trái.

Hướng dẫn sử dụng:
– Cây có múi: giai đoạn tạo mầm hoa, giai đoạn kích bông: 25g/ bình 16 lít. Tưới hoặc bón gốc 30g/gốc
– Cây ăn trái khác: giai đoạn kích già lá, giai đoạn tạo mầm hoa: 30g/bình 16 lít. Tưới hoặc bón gốc 40g/gốc.

📌Trong quá trình làm kỹ thuật cây trồng bà con ta cần hỗ trợ kỹ thuật xin liên hệ Biệt đội kỹ thuật Quả Cầu Lửa

☘️0886 213 888 – 0888 174 999 – 0886 448 236

Bài viết liên quan

Tư vấn miễn phí (24/7) 0909 388 236